För att alla ska trivas så bra som möjligt och för allas säkerhet på stranden och i vattnet så använder vi oss av följande områdesindelning:

Regler gällande Beijershamn: