Det är inte tillåtet att surfa eller kita inne på badplatsen. Vi fått klagomål från kommun.