Styrelsen ber att få påminna om att Ankdammen norr om våra vatten är stängd för säsongen då beträdnadsförbud och hänsynsområdet började gälla för året den 1 april.

För mer info: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c2f04e/1526068087081/surfing_beijershamnsviken_info150609.pdf