Öwc har nu byggt en mur framför klubbhuset för stoppa havet. Vi klarar nu högvatten på 5 meter. Muren går även använda som pulka backe på vintern. Och bygga sandslott i

Skyddmuren