ÖWC påminner om vad som gäller angående aktivitet i Beijershamn.
Hjälp varandra att komma ihåg.