På lördag den 22/7  på Verandan spelar Los Habaneros. Vi tänder grillen. Tag med ditt glada humör och kom.

Grillen tänds kl  18

Alla är välkomna

ÖWC