Toaletter är nu igång

papperskorgar finns utplacerade.

Vattenkran med dricksvatten finns där det en gång var en dusch. Lite utbytt på toaletter. Fint värre

Nytt

 

Papperskorgar

Färskvatten

Fint värre

sen är butik och kaffe öppet