Denna dag är all klubbutrustning upptagen.

Allt går åt till Kidscamp.