Dom kom från norr till söder i landet och även från Norge allt för att städa

Nu är båten upptagen klubbutrustningen är hopplockad huset nystädat och fint. Gräsytorna nyklippta.