Niklas och Stoffe nu påbörjat vattentömning av riggyta. Så att inte några fåglar får för sig häcka där i vattenlandet

Var ju lätt tog bara 7 timmar att gräva kanal
Vilken kanal dom grävt. risk att ädelfisk vandra upp

Hela öwc tackar dessa herrar