Vad som hänt är att batteriet till väderstation

har dött. Nytt är beställt. Sen har kameran tappat ipnr.  Detta är på G