Nu är det dags för vårens städdag
Söndagen den 21/4 kl 11.00
Nu fixar vi till det så vi kan ha trevligt i sommar
Lekstuga öppnas, vollybollnät sätts ut båt läggs i klubbutrustning riggas och görs iordning, klubbhuset vårfixas m,m
Grenar eldas upp. Själva stranden är plogad.
Sen kommer Stoffe att bjuda upp till grillen och slalombanan
Väl mött
ÖWC