ÖWC vill fortsatt påpeka att vad som gäller angående vind/kitesurfing i Beijershamns naturreservat finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.
https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/besoksmal/naturreservat/beijershamn.html


Detta oavsett vad som skrivits eller eventuellt antytts i pressen den senaste tiden.
Vänligen respektera detta och visa alla berörda parter hänsyn.
Hoppas vi ses på vattnet!

/Styrelsen, ÖWC