Medlemsavgifter

– Junior 200kr

– Vuxen 400kr

– Familj 700kr

Betalas till ÖWC:s postgiro konto 793342-7

Glöm inte att ange mailadress och personnummer på inbetalningen.

För att nyttja klubbhus, klubbutrustningen och allt annat klubben erbjuder behöver du ha betalt medlemsavgiften.